آدرس : اصفهان خیابان سهروردی نبش کوچه سه ساختمان پردیس واحد 13 شرکت سفیر طب ایرانیان، 8176934004 تلفن : 03137769100 واتساپ: 09011757976