اسلاید 1
اسلاید 2
اسلاید 3
درباره ما

درباره ما

در بحبوبه ی آغاز بحران ویروس کرونا در اسفند ماه 1398 و در حاشیه جلسات همفکری برای حل این بحران، آشنایی جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه های صنعتی و علوم پزشکی اصفهان کلید خورد. این آشنایی به منظور ورود به حوزه های پژوهشی میان رشته ای آغاز گردید و در ادامه، شرکت سفیر طب ایرانیان با تکیه بر تخصص این اعضا جهت حل مشکلات تولید داخلی در حوزه ی تجهیزات پزشکی در سال 1399 تاسیس شد. این شرکت در اسفند ماه سال 1401 عنوان دانش‌بنیان را از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت کرد.

Contact Us

اصفهان خیابان سهروردی نبش کوچه سه ساختمان پردیس واحد 13 شرکت سفیر طب ایرانیان، 8176934004 تلفن : 03137769100