این شرکت با ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره در زمینه تصفیه و ضدعفونی هوا با تکنولوژی گاز ازن و همچنین ارائه مشاوره به کلیه صنایع در خصوص ضدعفونی کردن و تصفیه محیط محل کار خود با روش تکنولوژی گاز ازن جهت کاهش بار میکروبی و کاهش هزینه تولید را دارا می باشد.

همراه: 09359922010

تلفن: 03137769100